วันพฤหัสบดีที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2557

สรุปความเข้าใจ สังเกตวิถี จิตศึกษา ป.6และการสร้างแรงบันดาลใจ PBL ป.5

ชั้น ป.6
จิตศึกษา หนูขยับนิดหนึ่งนะคะ พร้อมแล้ว ทำท่าตามครูต๋อยนะคะ มือตบตักพร้มกับนับ 12  มือขวาสลับ มือซ้าย นับ 3 4 นำท่ามาต่อกันพร้อมทำท่าทาง 1 2 3 4  กำมือขวาทุบมือซ้ายสลับบนล่าง 5 6 7 8 นำท่ามาต่อกันพร้อมทำท่าทาง 1 2 3 4 5 6 7 8  ท่าต่อไปนะคะ นิ้วชี้ที่แก้มซ้าย ขวา 9 10 คาง หน้าผาก 11 12 นำท่ามาต่อกันพร้อมทำท่าทาง 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 แบมือ โบกซ้ายขวา 13 14 15 16 นำท่ามาต่อกันพร้อมทำท่าทาง 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16  จากนั้น คนที่พร้อมแล้วจะยืดแขนที่แข็งแรงมาที่ด้านหน้าประสานกัน  แล้วค่อยบิดไปด้านบน เอนไปทางซ้าย และเอนไปทางขวา ยืดเหยียดไปด้านหน้า ด้านบน  จับที่หัว เคาะๆ ๆ ขึ้น ลง เคาะไหปลาร้า  เคาะปลายประสาทนิ้วมือ จับที่หัวทั้งสองข้าง นวดขึ้นและลง ใช้ปลายนิ้ว นวดที่ขมับ และยืดขาไปด้านหน้า  เอาไปแตะที่ปลายเท้า ขยับปลายเท้านับ 1 2 3 4 5 สลับซ้ายขวา หมุนปลายเท้าไปรอบๆ  เอาเท้ายกขึ้นมาไว้อีกด้านหนึ่ง เอามือมาแตะที่ขาอีกข้าง ยกขาขึ้นและโยกไปมา
ครูต๋อยมีภาพ 2 ภาพ ให้นักเรียนดูภาพ ที่ 1 คนแก่กำลังเก็บขยะ และภาพที่ 2 น้ำเหตุการณ์น้ำท่วมคนกำลังช่วยกัน  ครูให้เด็กตั้งคำถามจากภาพที่ได้ดู
- ทำไมลูกหลานไม่ดูแล
- ทำไมคนแก่ไม่อยู่บ้าน
- ทำไมคุณยายไม่พักผ่อน
- ยายไปเก็บขยะทำไม
- ภาพอีกภาพละคะ
- ทำไมน้ำจึงท่วม
- ทำไมยายแก่แล้วไม่มีคนช่วย
- ทำไมเราไม่ทิ้งขยะให้ถูกที่ น้ำท่วมตรงไหน
เราจะช่วย ตอบคำถามของเพื่อนได้บ้าง
- เวลาฝนตกท่อระบายน้ำไม่ทัน ขยะไปตันน้ำมาเร็วเกินไป  สร้างทางระบายน้ำไม่ค่อยดี คลองระบายน้ำไม่ได้ขุดลอกมันตืิ้น

ชั้น ป.3 Brain Gym
สื่อใกล้ตัว เด็กได้แสดงความคิดเห็น อยากขอบคุณอะไร
ครูมักตำหนิ โทษ ทำให้คนอื่นเดือดร้อน เราจะไม่มีข้อบกพร่อง ควร Empower เรียบร้อย ดีมาก มีสติ ขอบคุณ

เป้าหมาย ความเห็นอกเห็นใจ ให้ตั้งคำถามจากภาพที่เห็น
ใครอยากตอบคำถามที่เพื่อนถามบ้าง
ใครอยากช่วยเพื่อน ตอบบ้าง เสริมเพื่อนๆ
ในการทำbody scan มักจะไม่ใช้ คำว่า เอามือแนบลำตัวครูไม่ควรอยู่ตรงกลาง จะทำให้เด็กไม่ได้ยินเสียง สร้างบรรยากาศ และใช้เพลงเพื่อเพิ่มมูลค่า และบ่มเพาะวินัยให้กับเด็ก การทำบอดี้สแกน เป็นกึ่งสะกดจิต ปลูกฝังให้สิ่งที่เกิด
คุณครูต๋อยสาธิตการทำบอดี้สแกน
- มีการผ่อนคลาย
- ไปทะเล ก้าวบนพื้นทราย
- นับ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10
ตื่นมาทำท่า กายบริหาร คนที่น่ารัก พร้อมจะทำท่าเหมือนครูต๋อย แตะหัว ,แตะไหล่,แตะเอว,วางที่ตัก ครูต๋อยพาไปที่ไหนบ้างค่ะ
ในการทำบอดี้สแกน เพลงมีผลต่อการเรียนรู้ 5 อย่าง คลื่นสมองต่ำทำให้อารมณ์ดี
- กระตุ้นสมอง  เปิดตอนเด็กทำกิจกรรม
- พัฒนาคลื่นสมอง มีเครื่องดนตรีไม่กี่อย่างไม่ซับซ้อน
1)เสียง โทนธรรมชาติ (กรุณา เสียงต่ำ,อำมหิต เสียงสูง)
2)แสงสว่าง มีผลต่อการเรียนรู้
3)อากาศ ต้องผ่อนคลาย
4)กลิ่น ต้องสะอาด สดชื่น
5)คน มีผลต่อการเรียนรู้ เราจะไม่หงุดหงิด หากอยู่กับคนอารมณ์ร้อนก็จะหงุดหงิดตามไปด้วย
อาหารมะเร็งที่ดีคือความเครียด ครูที่มีสารเคมี ก็จะมีความเครียดมาก
วิถีขัดเกลาให้คนมีวินัย การสอนด้วยการบอก 5 % ปริยัติ
ปฏิเวธใช้จริง  สู่การใช้ชีวิตจริง ซึมซับเป็นวิถีเป็นเรื่องธรรมดาที่ทำ อุปนัยชักจูง จะให้ทำอะไรก็ทำเลย ไม่ต้องบอกว่าจะพาไปทะเล
ในชั้นเรียนควรมีเด็กพิเศษทุกชั้น จะทำให้ครูท้าทายเด็กพิเศษเป็นครูของครู ต้องหาครูเพื่อจะได้เพิ่มทักษะ
การคิดเชิงLogic (วิเคราะห์,สังเคราะห์,วิจารณญาณ,นำไปใช้)
- คิดเชิงสร้างสรรค์
- จินตนาการ คือ ราก หากถูกตัดจจินตนาการก็จะไม่มีจินตนาการ
ครูใหญ่ดูงาน ประเทศออสเตรเลีย  ชาวยิว  ใช้วิธีการ Teaching fo Understanding
ผู้ปกครอง ครูคนในองค์กรคิดตาม เมื่อเค้าถามจะทำให้เค้ารู้ว่าเค้ายังไม่เข้าใจ สร้างความเข้าใจ สัมพันธภาพบวกร่วมกัน
ไม่มีอะไรที่ดีที่สุดสำหรับที่นี่ ถ้าดีที่สุดก็จบไม่ทำต่อ สอนให้น้อย ทำกิจกรรมร่วมกันมากๆ  การเรียนรู้ร่วมกัน เป็นการเรียนรู้ที่แข็งแกร่งมาก ต่างคนต่างช่วยกันคิดก็จะเกิดเป้าหมายด้วยกัน
ครูไม่มั่นใจในสิ่งที่เขาพูด ก็ควรฝึกให้เขาพูดเยอะๆ ไม่ตำหนิ ใครเห็นต่าง ใครเคยสอนเรื่องนี้มาแล้ว  ไม่ได้บอกว่าผิด  PLC จะไม่สำเร็จ ถ้าไม่นำไปใช้
ชุมชน การเรียนรู้ วิชาชีพ
- สถานที่ สัมพันธภาพบวก
- บรรยากาศที่ดี 
- สะอาด ร่มรื่น  สัปปายะ
- สิ่งแวดล้อม
- วิถี --->คือสิ่งที่ทำได้ยาก
กิจกรรม
- การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
- BAR (Before ก่อนที่จะทำ)/AAR (After หลังที่จะทำ)
ทำให้ครูมีความเข้าใจร่วมกัน มีทักษะเพิ่มขึ้น มีอุดมการณ์ร่วมกัน (เจตคติ)
- ถอดบทเรียน เรื่องราวความรู้ประสบการณ์อะไรเป็นแรงบันดาลใจ /ใครเป็นแรงผลักดันให้เธอ
- Lesson study

การสนทนา มี 4 ระดับ
1) ถกเถียง ต่ำที่สุด หาเหตุผล ไม่เกิดปัญญาร่วม
2) ข้อมูลแจ้งให้เพื่อนทราบ  ไม่กล้าแย้ง (เกิดการเรียนรู้ต่ำ)
3) การสนทนา (Dialog) มากกว่าการฟัง เกิดคุณภาพ
4) การสนทนาไม่ตัสินแล้วสะท้อนด้วยความกรุณา (ไม่ใช่ ไม่เชื่อ เป็นไปไม่ได้ ก็ใช่สิ)
ต้องฝึกสติ ไม่พูดแทรก
Body Scan ป.5
บอกเราเป็นคนที่ยอดเยี่ยมรู้เวลา รู้หน้าที่ตัวเอง ทำให้เราสบายร่างกายของเรา นับ 1 เราตั้งใจจริง นับ 2 ..นับ3 ยอดเยี่ยมและน่ารัก
PBL
ให้ช่วยกันทบทวนจากที่เราทำมาแล้ว สิ่งที่รู้แล้วและสิ่งที่อยากรู้  ที่เราได้คิดคนเดียว
- วันนี้ครูขอความคิดแบบเป็นกลุ่มย่อย ให้เราหยิบกระดาษที่เป็นของตัวเองนะคะ ส่วนไหนไม่ใช่ก็ส่งต่อให้เพื่อนๆ ขอบคุณพี่ตะวันที่หยิบใบงานตัวเอง วันนี้เราจะช่วยกันทำแบบกลุ่มย่อย นับ 1 2 3 นับ 123 เพื่อแบ่งกลุ่ม หันหน้าเข้าหากันเลยนะคะ  เราฟังสิ่งที่ต้องทำก่อนนะคะ  ให้ใช้กระดาษA3 พับครึ่ง และเพื่อเขียนสิ่งที่รู้แล้ว และสิ่งที่อยากรู้ ข้อไหนเหมือนกันก็นำมา 1 ข้อ ข้อไหนไม่เหมือนกัน ก็นำมาทั้งหมด
- ให้นักเรียนทบทวนงานที่ครูให้ทำอีกครั้ง
- ไม่มีปากกาแล้วจะเขียนอย่างไร


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น