วันพฤหัสบดีที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2557

สรุปความเข้าใจ สังเกตวิถี จิตศึกษาและPBL ม.1 อนุบาล 1

ชั้น ม.1
พิธีจัดดอกไม้
ครูต๋อย รวมกลุ่มเด็กเป็นวงกลมที่สนามวอลเลย์บอล เพื่อให้เด็กได้นำเอาวัสดุธรรมชาติไปด้วยคนละ 1 ชนิด ให้เวลา 3 นาที แล้วไปเจอกันที่ห้องเรียน สิ่งที่นำมาให้วางด้านหน้า ครูต๋อยอยากให้พี่นำสิ่งของที่นำมาไว้ ตรงกลางมีผ้าสีขาวสี่เหลี่ยมผืนผ้า  โดยนำมาวางที่ละคน เมื่อวางครบทุกคน เจ้า ....
เจ้าลาตกบ่อต้องช่วยคนหลายคน ดึงเจ้าลาตัวนี้ จึงสละเจ้าลาทิ้งไป ทุกนก็ทิ้งขยะ ...ถ้าพี่ๆเป็นเจ้าลาตัวนั้น ตกอยู่ในบ่อจะทำยังไง คิดยังไง และรู้สึกอย่างไรกับเจ้าลาตัวนั้น อยากให้ตัวเองมากที่สุด เราก็เป็นสิ่งมีชีวิต เหมือนกันทำไมไม่ เขาไม่เห็นคุณค่าเราเลย
อยากให้เขาช่วย  ถึงแม้เป็นสัตว์อยู่ในนั้นน่าจะไม่มีความหมาย  ก็อยากให้เค้าขาย เจ้าลาร้องบอกให้คนมาช่วย คนนั้นเค้าเห็นอะไรมากขึ้น
ถ้าเป็นเจ้าลาตัวนั้นจะเป็นอย่างไร  เจ้าลาพยายามจะปีน เจ้าลาตัวต่อไป
- ไปหาที่พักผ่อนที่สบาย
- ไปหาเจ้าของ เมื่อไปเจอเจ้าของแล้ว ทำไมถึงไม่ช่วยเขา  ถ้าเราไม่ช่วยลา  เราเป็นเจ้าของลาเอง ก็จะช่วยเขาเพราะเขาก็เป็นสิ่งมีชีวิตเหมือนกัน
- ถ้าช่วยมันต้องใช้เงินเยอะนะ
ขอบคุณที่ช่วยกันตอบคำถามนะคะ
- สิ่งของที่อยู่ บนผ้านี้เป็นของเราทุกคน  พี่ๆ ช่วย ครูต๋อย ครูต๋อย มีกระดาษ สิ่งของและหยิบคนละหนึ่ง วิธีหยิบคือ หยิบคนละ 1 ชิ้น เราสามารถหยิบทุกอย่างได้
แล้วหยิบสีที่ตัวเองชอบและหยิบกระดาษ ไว้ที่ด้านหน้าตัวเอง เค้าจะไม่รอ เค้าจะใช้พี่สายตามอง และหยิบชิ้นไหนก็ได้ จะค่อยๆ วางอย่างตั้งใจ วางตรงไหนก็ได้บนกระดาษที่เราอยากวาง ใครที่ยังไม่ได้หยิบ ก็ออกมาหยิบได้ สิ่งของยังไม่หมด  ใครที่คิดว่าพอแล้ว ช่วยมองที่สิ่งของและตั้งชื่อกับสิ่งของที่เราวางไว้ จะเป็นกลอน บทกวี ร้อยกรอง ร้อยแก้ว ที่พี่ๆ ชอบ โดยใช้พี่ปากกา ค่อยๆ คิดชื่อภาพ อธิบายด้วยความหมายหรือคุณค่า ของสิ่งนั้นและสิ่งไหนที่หยิบไปและบอกความเป็นตัวเราที่สุด
- ใครที่เขียนเสร็จแล้วก็จะวางปากกาไว้ใกล้ๆ ครูต๋อยจะให้เวลาอีก 1 นาที  บางคนก็เสร็จแล้ว ส่งกำลังใจให้เพื่อนๆนะคะ  ครูต๋อยจะให้เรามี 2 สิทธิ์ สิทธิ์ที่ 1 อ่านงานตัวเอง  สิทธิ์ที่ 2 จะฟังของเพื่อนก่อน
เรือเป็นพาหนะที่ใช้ไปหาอาหารได้
ก้อนหินไม่มีชีวิต แข็งแรง อดทน  ดอกไม้มีชีวิต  ไม่แข็งแรง และไม่อดทน  ธรรมชาติของดอกไม้ต้องออกดอก ออกผล ร่วงไปเปรียบเช่นกับคนเรา เกิด แก่ เจ็บตาย
กล้วยไม้กับหิน
- ใบใยรัก มันไม่สวย แต่มองเมื่อไหร่ก็มีความหมาย
- โลกของเรามีตั้งอยู่แล้วดับไป  ชีวิตคนเราก็เหมือนกับดอกไม้ คนเราต้องลงลึกไป
- ก้อนหินอยู่นิ่งๆ แต่ใช้ว่าจะไม่มีความคิด หรือความสามารถของตัวเอง
ก้อนหินกับดอกไม้ มันต่างกัน แต่มันก็อยู่ด้วยกัน ดอกไม้มีความสุขมันก็จะงดงาม  แต่ถ้ามันไม่มีความสุขก็จะเหี่ยวเฉา  จากกิจกรรมนี้พี่ๆ คิดว่าตัวเองได้เรียนรู้อะไร
- แสดงความคิด  ได้ฟังความคิด คิดอย่างสร้างสรรค์  การออกแบบ
ใครคิดต่างจากนี้ค่ะ
- ได้พูดในสิ่งที่ตัวเองคิด มีสติกับสิ่งที่ทำอยู่ ให้เพื่อนๆ ช่วยส่งกล่องเพื่อนๆ เก็บสีนะคะ
ขอดอกบัวค่ะ ขอพี่มอนิเตอร์ค่ะ นักเรียนเตรียมค่ะ "เตรียมค่ะ" ขอบคุณค่ะคุณครูต๋อย ขอบคุณค่ะคุณครูป้อม ขอบคุณค่ะผู้ใหญ่ใจดี ...

การจัดดอกไม้ชั้นโต เห็นคุณค่าของสิ่งต่างๆ ที่เขามีอยู่
ดูงานที่ญี่ปุ่น (สมาคมผู้ปกครอง)
- ผู้ปกครองช่วยจัดอาหารให้เด็ก
- ผู้ปกครองช่วยให้เด็กได้เดินทางอย่างปลอดภัย ไม่ให้เด็กเข้าโรงเรียนต่างท้องถิ่น สามารถเดินทางไปเรียนเองได้ จะไม่มีโรงเรียนดีประจำตำบล
คำถาม AAR สำคัญ อะไรคือสิ่งใหม่
- ชั้นอนุบาล อนุบาลให้เด็กได้ร้องเพลง แมงมุม มี 2 เวอร์ชั่น โอบกอด
- เด็กมีสิทธิ์เลือก ที่จะตอบว่าตอบอย่างไรบ้าง
- เด็กมีพัฒนาการด้านภาษาใช้ภาษาขั้นสูง เด็กจะรักการอ่านมาก โดยใช้หนังสือวรรณกรรมเยอะ เรียนลึก  ม.3 "เพื่อนยาก"  รางวัลโนเบล เอาตัวรอดโดยการฆ่าเพื่อนอีกคนเด็กแต่งเพลง เรื่อง เพื่อนยาก ใส่คอร์ด 
ทฤษฎี บลูม จำ เข้าใจ วิเคราะห์ สังเคราะห์ นำไปใช้ ประเมินค่า เล่าเรื่องราวที่รักกันมาก  อนุบาลให้ยืมสัปดาห์ละ 2 วัน  การอ่าน  ส่งเสริมการอ่านโดยการให้บันทึก  สนทนาเกี่ยวกับไดอะล็อกได้เลย  เคารพสิ่งที่ตั้งใจฟัง  ครูเคารพเด็ก  เด็กเคารพครู  เขาสามารถทำงานร่วมกันได้  พิธีชา สติรู้ตัว ดื่มกินอย่างมีสติ ชื่นชมด้วยความเบิกเบาน  พิธีจัดดอกไม้ เคารพ คนอื่น และเคารพสังเกต AAR  ใคร่ครวญ ด้วยการเขียน เราจะฝึกอะไรเรื่องนั้นให้ได้จริง
การอนุบาล - ป.1 ครูจิตใหญ่มาก  กิจกรรมไหว้ครู  ไม่มีพิธีการใด  ใช้เวลา  ประมาณ 40 นาที ผู้ปกครองเป็นคนจัดงานให้ทั้งหมด  จบ ป.6 ก็จะมีชื่อรุ่นให้ วิจิตศิรา การรู้แจ้ง สายน้ำ "สายธารแห่งการรู้แจ้ง" และมีบล็อกของรุ่นและมีบทกวี ติดตามงานเด็ก ทุกรุ่นจะมีบทกวีให้ กิจกรรมที่โรงเรียนทำ ปฐมนิเทศผู้ปกครอง ไหว้ครู บุณคุญลา เดินทางไกลผู้ปกครองและเด็ก  เพื่อร่วมทุกข์ ร่วมสุข เพิ่มขีดความจำกัดด้านร่างกาย  มีขีดความสามารถให้อดทนทางด้านร่างกายมาก ทุกข์นิดเดียวก็โอดครวญ

วันแม่ สาเหตุที่ไม่จัด  เด็กเกินครึ่งที่ไม่มีแม่  วันเด็ก ให้เด็กได้อยู่กับพ่อแม่  จึงไม่จัดวันเด็กคำนึงถึงผลกระทบ  ทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำนั้นมีความหมาย  รายได้แต่ละห้องนั้นมีเงินสำหรับบริหารงาน  การเขียนไม่มีสี  ไม่มีกระดาษ  เขียน  คนจนก็ไม่มีโอกาสได้  ผู้ปกครอง ซื้อใช้เป็นของส่วนรวม
- รายได้จากการขายก็จะมีการเปิดตลาด
- ไปดูงานที่ไหนสักแห่ง ก็ใช้เงินที่จะบริหารจัดการ
การปฏิบัติ
การนำไปใช้
- ละคร
- การ์ตูนช่อง
- แต่งเพลง จากการเข้าใจแล้วนำเอาไปใช้
การฟัง เด็กเรียนรู้ 5 %
การปฏิบัติ เด็กเรียนรู้ 50 %
การ นำไปใช้ เด็กเรียนรู้ 95 % สอนน้อง แสดงละคร แสดงต่อสาธารณะ อธิบายให้ผู้ปกครอง
ผู้ปกครองมาเรียนด้วย  2 วัน  เหมือนเด็กทุกอย่าง ช่วงเช้าให้ความรู้และทำความเข้าใจ
ชั้น ม.1 ทำบอดี้สแกน
PBL นำเสนอสิ่งที่ได้ไปค้นมา
- น้ำมันทราน ,ไขมันทราน  อยู่ในน้ำสลัด  ขนม
- เด็กที่นั่งดูทีวี หรือใช้คอมพิวเตอร์นาน จะทำให้เป็นโรคอ้วนได้ง่าย  ไขมันอิ่มตัวพบมากในน้ำมันหมู ,ครีม
- ไขมันอิ่มตัว เป็นกรดไขมัน
การทดลองไขมัน ไขมันชนิดไม่อิ่มตัว ก็จะเกาะผนังเส้นเลือด  เส้นเลือดก็จะแคบทำให้ไขมันอุดตันได้
กรณีที่พ่อแม่ อ้วน  ลูกมีสิทธิ์อ้วน 80% ให้ลองสรุป  จะถ่ายทอดความรู้ผ่านอะไรก็ได้ Story board  การ์ตูนช่อง mind mapping

พิธีชา ทำสัปดาห์เว้นสัปดาห์ และจะทำในวันพฤหัส 15.00 น.
อุปกรณ์
- ถาดไม้
- แก้ว
- เหยือกใส ใส่ชา
- ดอกไม้ตามจำนวนเพื่อนๆ และประดับไว้ที่ขอนไม้
- ขนม
- เบาะรองนั่ง
วิธีการ
- เตรียมการ วางเบาะรองนั่ง ขอนไม้พร้อมตกแต่งด้วยวัสดุธรรมชาติ ถาดใส่ดอกไม้เพื่อตกแต่ง โดยกลุ่มบริการ และเด็กๆ นั่งเป็นวงกลม เพื่อนๆ ส่งแก้วชาให้ทุกคนและรับไหว้ขอบคุณกัน เมื่อพร้อมแล้ว ตัวแทนเพื่อน กล่าว เนื่องจากวันนี้ใกล้จะถึงวันสำคัญคือวันแม่แล้ว เราอยากให้เพื่อนได้เห็นความสำคัญ กับคุณแม่ และมีเรื่องเล่าที่จะเล่าให้ฟัง เมื่ออ่านจบก็เชิญเพื่อนๆ ดื่มชาและทานขนมได้ จากนั้นคุณครูได้เชิญเพื่อนๆ ขอบคุณเพื่อนที่ได้บริการเรา และทบทวนบทเรียนและงานที่มอบหมาย จากนั้นก็ส่งต่อถาดเพื่อเก็บอุปกรณ์ ให้กับกลุ่มบริการ  และนัดแนะที่สนามกีฬาไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น