วันพฤหัสบดีที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2557

สังเกตการสอนวิชาหลัก คณิตศาสตร์ ป.5

สังเกตการสอนวิชาหลัก
คณิตศาสตร์ ครูฟ้า ป.5
- นั่งเป็นวงกลม ครูแจกสมุดให้ทุกคน

ครูฟ้าให้โจทย์
1)ไข่ไก่ 5 ฟอง ราคา 20 บาท
1.1 ไข่ไก่ 4 ฟอง  ราคากี่บาท
1.2 ไข่ไก่ 6 ฟอง ราคากี่บาท
1.3 ไข่ไก่ 1 ฟอง ราคากี่บาท
1.4 ถ้ามีเงิน 15 บาท ซื้อไข่ไก่ได้กี่ฟอง
1.5 ถ้ามีเงิน 1 บาท ซื้อไข่ไก่ได้กี่ฟอง

2) นม 7 กล่อง  ราคา 40 บาท
2.1 นม 1 กล่อง ราคากี่บาท
2.2 นม 5 กล่อง ราคากี่บาท
2.3 ถ้ามีเงิน 1 บาท ซื้อนมได้กี่กล่อง
2.4 นม10 กล่อง ราคาเท่าไหร่
 ครูฟ้าให้เวลา 15 นาทีนะคะ สำหรับการคิด
ตบมือ 5 ครั้ง ตบให้ดังกว่านี้  ตบใหม่อีกที แล้วกลับมานั่งตัวตรง
กิจกรรมก่อนเรียน
เพื่อดูฐานว่าเราเข้าใจของเด็ก
ครูฟ้าจะเฉลยนะคะ บนกระดาน ให้เด็กออกมาช่วยกัน(แชร์)
1)ไข่ไก่ 5 ฟอง ราคา 20 บาท
1.1 ไข่ไก่ 4 ฟอง  ราคากี่บาท
วิธีที่ 1        16 บาท
                5:20 บาท
                ฟองละ 4 บาท
                4x4 = 16 บาท
มีใครที่คิดต่างจากนี้นะคะ  ใช้วิธีไหนได้อีกค่ะ
วิธีที่ 2        4+4+4+4=16 หรือ อาจจะคิดต่อ 4+4+4+4=16 บวก 4 เพิ่มอีก1 ครั้งก็จะเป็น 20
วิธีที่ 3                20-4 = 16

1.2 ไข่ไก่ 6 ฟอง ราคา กี่บาท
วิธีที่ 1          6x4 = 24
วิธีที่ 2          5:20
                         +
                  1: 4
                  6:24
1.3  ไข่ไก่ 1 ฟอง ราคากี่บาท
วิธีที่ 1           20 ÷ 5
วิธีที่ 2            5:20
                   1:4
วิธีที่ 3            4x1 = 4 บาท

วิธีที่ 4            2:6
                    3 : 12
                    4 : 16
1.4 ถ้ามีเงิน 1 บาท ซื้อไข่ไก่ได้กี่ฟอง
 1 บาท = 1/4 =25/100  =25% = 1/4 ฟอง
1.5

ครูขอใช้สิทธิ์ในการสลับที่ให้เรานะคะ
- พี่กระดาษจะเดินทางไปด้านที่พร้อมก่อนนะคะ  เช็คความเข้าใจเราก่อนนะคะ  กระดาษแผ่นนี้แสดงวิธีคิดต้องการกระบวนการคิด ไม่ต้องการคำตอบ มีวิธีคิดที่หลากหลาย  โจทย์ที่ให้ไป เราได้แชร์กันแล้วบนบอร์ด พับครึ่งทุกครั้งนะคะ และเขียนชื่อ
มี 2 ข้อใหญ่ และ5 ข้อย่อยนะคะ
1) น้ำ 6 ขวด ราคา 50 บาท
1.1 น้ำ 1 ขวด ราคากี่บาท
1.2 ถ้ามีเงิน 1 บาท ซื้อน้ำได้กี่ขวด
1.3 ถ้ามีเงิน 25 บาท ซื้อน้ำได้กี่ขวด
1.4 ข้อนี้ให้พี่ๆ สร้างโจทย์เอง
1.5 จ่ายเงิน 120 บาท ซื้อน้ำได้กี่ขวด และได้เงินทอนเท่าไหร่ (ซื้อให้มากที่สุดและเงินทอนเหลือน้อย)
2) สมุด 6 เล่ม ราคา 72 บาท
2.1 สมุด 12 เล่ม ราคากี่บาท
2.2 มีเงิน 100 บาท ซื้อสมุดได้มากที่สุดได้กี่เล่ม และเหลือกี่บาท
2.3 สมุด 1 เล่ม ราคาเท่าไหร่
2.4 ถ้ามีเงิน 1 บาท ซื้อสมุดได้กี่เล่ม
2.5 ถ้ามีเงิน 2 บาท ซื้อสมุดได้กี่เล่ม
วิชาภาษาไทย ครูยิ้ม
ให้นักเรียนนั่งเป็นวงกลม ครูยิ้มถามเด็กว่า ปิดเรียน 4 วันที่ผ่านมา พี่มีเหตุการณ์อะไรที่ประทับใจบ้างค่ะ
การเล่นมายากล พี่ๆคิดว่ามีเทคนิค วิธีอะไรในการเล่นมายากลเดี๋ยวเราค่อยตอบนะคะ
ประทับใจอะไรในเหตุการณ์ 4 วัน
ทำอย่างไรบ้าง
พี่ประทับใจเรื่องอะไรค่ะ
- เหตุการณ์อะไรที่หนูประทับใจค่ะ
- ประทับใจที่ไปเล่นน้ำ มันเป็นลักษณะอย่างไรค่ะ
- น่าจะเป็นอ่างเก็บน้ำ
- น้อยใจเมื่อวันอังคารค่ะ หนูน้อยใจอะไรค่ะ หมาไม่เล่นด้วย
ครูยิ้มชื่นชมงานพี่ที่ทำงานด้วยความตั้งใจ  ชื่นชมคนที่ส่งที่ตั้งใจส่งและน่ารัก
ภาษาไทยให้นักเรียน
- ครูยิ้ม ขอ 20 คำ จากตอนในอ้อมกอดใส่กระดาษบันทึก และสรุปเป็นแผนภาพโครงเรื่องลงในสมุด/ระบายสี (6 กิ่ง)
- ขอบคุณที่ตั้งใจเขียนด้วยลายมือที่สวยงาม
คำที่ 1 ฤดูร้อน
คำที่ 2 แผ่นสังกะสี
คำที่ 3 กลั้นหายใจ
คำที่ 4 อาหาร
คำที่ 5 สิ้นแสงอาทิตย์
คำที่ 6 ช่างจักสาน
คำที่ 7 ตะเกียง
คำที่ 8 ตุ๊กแก
คำที่ 9 กระพริบ
คำที่ 10 จังหวะ
คำที่ 11 ระยิบระยับ
คำที่ 12 สายตาดูหมิ่น
คำที่ 13 มันสำปะหลัง
คำที่ 14 บรรยากาศ
คำที่ 15 ผ้าสไขาว
คำที่ 16 สวดมนต์
คำที่ 17 ผลุนผลัน
คำที่ 18 เกลือสินเธาว์
คำที่ 19 อ้วนกระปุ๊กลุ๊ก
คำที่ 20 กาอะลูมิเนียม
- ครูยิ้มไม่เฉลยนะคะ จะให้เราหาคำตอบจากหนังสือเองค่ะ  แต่หนังสือยังไม่ครบจะทำอย่างไรดีค่ะ พี่ไปหยิบหนังสือมาให้คุณครูคืนด้วยนะคะ
- เขียนคำที่ถูกลงในสมุดแล้วกระดาษที่เขียนก็ส่งครูใช้ลายมือที่ตั้งใจนะคะ  การบ้าน  อธิบายความหมายของคำ  จำเป็นต้องหาความหมายจากพจนานุกรมมั๊ยค่ะ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น