วันพฤหัสบดีที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2557

สังเกตการสอนวิชาหลัก คณิต ป.5 และ ภาษาไทย ป.4

จิตศึกษา ชั้น ป.5  ครูฟ้า
โยคะ
- นั่งเป็นวงกลม 
- ขณะที่เราทำเราจะเช็คลมหายใจ เสียงพูดเราจะไม่ใช้นะคะ  ทุกครั้งที่ครูฟ้ารอ แสดงว่าเราไม่ได้ จะค่อยๆ ยืนด้วยเสียงเบาที่สุด พี่ฟ้าจะทำท่าอะไรค่ะ  พี่ภูเขา
- รอพี่ ..รอพี่ นับ 5
- ขอพี่ภูเขา อีกทีท่ายืด
- พี่รอท่าจากเพื่อน ท่าที่ 2 นะคะ กลับมาอยู่ที่ลมหายใจของตนเอง
- ท่าต้นไม้นับ 1 - 5 วาดแขนขึ้น
- รอเพื่อนก่อนนะคะ
- ตอนเช้าเราตื่นขึ้นมา จะเจอพระอาทิตย์ นับ 1 - 5 ทำทุกคนนะคะ  ครูทำอยากให้เกิดผลขอบคุณคนที่ทำได้  ถ้าเรายังหัวเราะเราจะยังไม่นับ ขอบคุณพี่สตังค์ที่กลับมาสะสมพลัง
- พี่แม็กทำท่าไหนค่ะ ท่าผีเสื้อครับ บอกให้เพื่อนๆทำ เบาๆ ผีเสื้อเจอเกสรดอกไม้ ค่อยๆ ก้มลงเบาๆ ค่ะ
- พี่ป.5 ค่อยเหยียดขาและนวดพี่ขาค่ะ ขอบคุณพี่แม็กที่ดูแลขาตัวเองที่พาเราเดิน วิ่งไปทุกที่ๆเราจะไป
- นั่งท่าเทพธิดาค่ะ พี่จรเข้จะใช้แก้มแนวกับพื้น จะสะสมพลังเตรียมทำโยคะต่อไปนะคะ
- ครูฟ้าขอเปลี่ยน พี่มาอยู่ใกล้ครูฟ้านะคะ
ท่าปลาดาว บอกตัวเองว่าตอนนี้เราจะพักผ่อนแล้ว เหยียดพี่ขา  ลงไปพักผ่อนร่างกาย 5 นาที

เครื่องมือคิด  
- think Pair Share
- Black Board Share
- Round Rubin
คณิตศาสตร์
- นั่งเป็นวงกลม
- ครูแบ่งกลุ่ม ให้นักเรียนเชิญเด็กทีละคน
เฉลย แสดงวิธีคิด
ข้อ 1.1) น้ำ 6 ขวด ราคา 50 บาท
น้ำ 1 ขวด ราคากี่บาท
50/6
1.2) เงิน 1 บาท :ซื้อน้ำได้กี่ขวด
 8.33 : 1 ขวด
คนที่นั่งข้างในช่วยมองว่าข้อไหนเราคิดต่างนะคะ
1.3) 25 บาท ซื้อน้ำได้กี่ขวด
6:50

6 ÷ 2 = 3 : 50 ÷ 2 = 25 
ตอบ 3 ขวด
1.4) น้ำ 3 ขวด ราคากี่บาท
 เงิน 25 บาท ได้ 3 ขวด
3 ขวด ราคา 25 บาท
1.5) จ่ายเงิน 120 บาท ซื้อน้ำได้กี่ขวด
50x2.4 = 120 บาท
6x2.4 = 14.4 บาท
2.1) สมุด 12 เล่ม ราคากี่บาท
            72
                x
              2 
          144
- ครูฟ้าจะให้งานนะคะ ครูมีเสียงเดียว ทุกคนก็ตั้งใจทำและตั้งใจฟัง จะให้โจทย์ที่แตกต่างกัน เพื่อดูความเข้าใจเรานะคะ
ชั้นป. 4 วิชาหลัก ภาษาไทย ครูฝน
- ครูให้นักเรียนนั่งเป็นวงกลม 
- ครูให้หนังสือสายลมกับท้องทุ่ง คนละ 1 เล่ม
- ใครที่อ่านเสร็จแล้ว ขอพี่วันที่ด้วยนะคะ
- ขอกึ่งกลางหน้ากระดาษนะคะ

"ในทุ่งกว้าง"
ครูฝนขอย่อหน้าแรกค่ะ เดี๋ยวเราจะอ่านพร้อมกันค่ะ เราอ่านตรงไหนค่ะ ย่อหน้าแรก  พร้อมกัน 3 2 1 ....
ย่อหน้านี้เด็กตีความว่ายังไงค่ะ
- สายลม สายฝนมาด้วย
- สิ่งที่ตามมากับสายฝนคืออะไรค่ะ
- เริ่มต้นเดือนพฤษภาคม เป็นเริ่มต้นฤดูกาลอะไรค่ะ
- แล้วเป็นยังไค่ะ ตอนแรกหย้าเป็นยังไงค่ะ 
- ก่อนที่จะถึงเดือนพฤษภาคม  เกิดอะไรขึ้นค่ะ
"ในทุ่งกว้าง"
          หลังจากฤดูร้อน สิ่งต่างๆ แห้งกรอบ พอเข้าเดือน.............................................
ภาษาบทเพลงมาเขียนภาพประกอบ
ป.4 การเรียนรู้วรรณกรรม
- ตัวสะกดมีอะไรบ้าง ตัวสะกดไม่ตรงมาตรา
AAR ครูณี ครูแป้ง
บอกใบ้จากบัตรคำ
- บัตรอยู่ในกล่อง หยิบกระดาษคนละ1 แผ่นคว่ำไว้หน้าตัวเอง ยังไม่ให้เพื่อนๆ เห็น เมื่อเพื่อนหยิบภาพเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ดูภาพ เพื่อให้เราบอกใบ้ให้เพื่อนๆทายว่าสิ่งที่เราได้นั้นเป็นอะไร  เมื่อเพื่อนทายเสร็จแล้ว ให้จับคู่กัน ว่าคำที่เราได้ควรจะอยู่กับของเพื่อนคนไหนที่สุดแล้วนำมาแต่งเรื่อง
สร้างเรื่องจากบัตรภาพ
- บัตรอยู่ในกล่อง หยิบกระดาษคนละ 1 แผ่นคว่ำไว้หน้าตัวเอง ยังไม่ให้เพื่อนๆ เห็น  เมื่อเพื่อนหยิบภาพเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ดูภาพ แล้วนับเพื่อนแบ่งกลุ่ม จากนั้นนำภาพให้เพื่อนดู เพื่อนำคำมาแสดงบทบาทสมมุติ เป็นเรื่องราว 
สิ่งที่เด็กจากกิจกรรมนี้ คือ ได้รู้คำศัพท์ มีอิสระในการคิด  ทำงานร่วมกัน
วางแผน ทำงานเป็นทีม  ตีความหมายของคำ เชื่อมโยงคำและความหมาย  เชื่อมโยงคำโดยใช้ละคร  สร้างเรื่อง  
- กรณีเด็กไม่เข้าร่วมกิจกรรม  ให้ซึมซับวิถี ไปกับเพื่อนก่อน   กิจกรรมหลากหลาย เค้าจะยังไม่ชอบกิจกรรมนี้  ต้องร่วมพูดคุยกับกับครู ผู้ปกครอง  บางครั้ง เราต้องให้แสดงเป็นหิน เป็นต้นไม้ เสริมแรง Empower ว่าเค้าเป็นส่วนสำคัญของเรื่องนะ ถ้าไม่มีเค้า ก็ดำเนินเรื่องนี้ไปไม่ได้ อยากจะลองเปลี่ยน บทดูมั๊ย
การประเมิน การแสดงละคร
- การพูด
- การเขียนบท
- การอ่านบท
- ประเมินผู้พูด ผู้ฟัง
- ชิ้นงานความรับผิดชอบ การถ่ายทอดเรื่องราว
- ครูต้องสังเกตเด็กทุกคนให้ทั่วถึง 
- เน้นทักษะมากกว่าความรู้  ชิ้นงานผ่านกระบวนการมาเยอะมาก
- กลุ่มสำคัญมาก ต้องทำงานร่วมกัน
- พัฒนาการเปรียบรายบุคคลว่ามีความก้าวหน้าไหม
- สร้างข้อตกลงว่างานชิ้นนี้ต้องการอะไรบ้าง  ครูต้อง Empower 
พูดได้ให้เด็กเค้าได้ช่วย พี่วาดสวยจัง ค่อยๆ ดึงศักยภาพเขาออกมาใช้ เพื่อนๆ เห็นก็จะเกิดการยอมรับ  เพื่อนๆ ก็จะยอมรับ
วรรณกรรม
สัปดาห์ละ 1 เรื่อง  ทีละตอน  
- การอ่าน,เชื่อมโยงสู่หลักภาษา , เรียนรู้หลักภาษาและนำมาใช้ ชิ้นงาน ,นิทานการ์ตูนช่อง
ม.ต้น
ชง (คาดเดาเรื่อง...สิทธัตถะ เป็นยังไง)
- พระเจ้า
- หิน
ถาม
- ให้แต่งเรื่อง
เชื่อม
- เอามาแชร์กับเพื่อน
อ่านจริง วิเคราะห์ตัวละคร การ์ตูนช่อง แผนภาพโครงเรื่อง...
ชง ทบทวนเรื่องราวเดิมเกิดอะไรขึ้น มีคำไหนเป็นคำราชศัพท์บ้าง (เชื่อม) ศึกษาข้อมูล
สรุป เป็นรายงาน เพลงกลอน (เชื่อม)
ใช้ ทำแบบฝึก สร้างสรรค์ใหม่ จะนำเสนอเนื้อเรื่องที่เราศึกษาให้คนอื่น เข้าใจได้ยังไง
เลือกวรรณกรรมที่มีความหมายคุณค่า  เหมาะสมกับวัย  ลักษณะการใช้คำเรื่องราว
- ครูทุกคนอ่านวรรณกรรมและนำเสนอทุกคน  
- ครูเลือกว่าเหมาะสมกับชั้นไหนและช่วยกันคิดและดูงานวรรณกรรมร่วมกัน
ภาษาไทย
- เลือกหนังสือ
- วิเคราะห์มาตรฐาน ตัวชี้วัด หลักสูตร
- หลักภาษาใดบ้าง
-
- ทำแผนการสอน
- Mind mapping 
- เป้าหมายรายสัปดาห์ต้องการอะไร
ชง เชื่อม ใช้
 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น